Thứ Bảy,25/10/2014 19:35

Số lượt truy cập

Người dùng online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 4
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 4

Tin tức hoạt động Công đoàn các khu công nghiệp

Sự cần thiết thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tranh chấp lao động; mà nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là do thiếu thông tin giữa người sử dụng lao động và người lao động trong quan hệ lao động. Việc thành lập tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp là cầu nối để người lao động và doanh nghiệp nắm được bắt tâm tư, nguyện vọng của nhau; tạo mối quan hệ hai bên càng tốt hơn, tránh việc tranh chấp lao động và cùng hướng tới mục tiêu chung là vì sự ổn định và phát triển kinh tế, phục vụ cho lợi ích của bản thân và xã hội

Xem chi tiết ...
Học tập kinh nghiệm với Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Khánh hòa
Thực hiện chương trình công tác Đoàn năm 2014, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03/NQ-ĐUK ngày 05/4/2011 của Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh về xây dựng và nâng cao chất lượng của Đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Xem chi tiết ...

Languages

Tìm kiếm